Voor organisaties zijn mensen tegenwoordig de belangrijkste hulpbronnen. Belangrijke hulpbronnen die op een adequaat niveau 'service' moeten krijgen. Een onderhoudscontract in de vorm van continue leren en evalueren levert een belangrijke bijdrage aan de betrokkenheid en motivatie van mensen in een organisatie. Daarmee levert het ook een directe bijdrage aan het resultaat van de organisatie.


HFC Interim Solutions Peoplemanagement kan u helpen een eerste stap te zetten in het competentiegericht ontwikkelen van uw medewerkers of in het introduceren van het werken met SMART (Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch, Tijdgebonden) afspraken.


Ook al lijken de te zetten stappen veelal open deuren, het blijft een uitdaging de juiste ingang te vinden om je mensen blijvend te mobiliseren.


HFC Interim Solutions Crisis management is gericht op het faciliteren van correctieve acties bij een crisis. Plotselinge problemen met een grote impact vragen om een duidelijke en directe aanpak. Het nemen van afstand is op dat soort momenten moeilijk. Met het oppakken, analyseren en uitwerken van het probleem maakt HFC Interim Solutions op korte termijn de oplossingscontouren zichtbaar.


Door samen direct een duidelijke veranderaanpak te definiëren en uit te voeren ontstaat vanuit een crisis een kans.

Mensen zijn je belangrijkste hulpbron!

Interim management