Voor het aansturen van de meer complexe veranderacties die een afhankelijkheid hebben met andere activiteiten binnen de organisatie ondersteunt HFC Interim Solutions met Programma Management. Net als een project is één van de kenmerken van een programma tijdelijkheid. De complexiteit bij het aansturen van een programma komt uit de samenhang tussen de meerdere veranderdoelen binnen het programma. Doelen die mogelijk strijdig met elkaar zijn.


HFC Interim Solutions Programma Management heeft een sterke focus op het sturen op de relaties tussen de business doelstellingen, de processen binnen de organisatie, de veranderkundige aspecten, de organisatie cultuur en de leiderschapsrol binnen de organisatie.


Voor het vinden van balans en samenhang en het creëren van betrokkenheid in veranderingen zijn van belang:

  1. 1.de stakeholders van juiste en tijdige informatie te voorzien

  2. 2.communicatie tussen veranderaars en degenen die moeten veranderen voorop te stellen

  3. 3.requirements management en validatie expliciet een rol te geven in het besturingsproces

  4. 4.veranderingen beperkt en doelgericht te maken.


Betrokkenheid is een kritieke succesfactor voor verandering in elke organisatie.


HFC Interim Solutions Project Management kenmerkt zich door een no-nonsense aanpak. Het concreet realiseren van de veranderdoelstellingen op basis van een vooraf vastgestelde scope met een gedefinieerde kwaliteit en binnen de grenzen van tijd en geld. Door een duidelijke en frequente rapportage zit u op ieder moment zelf aan het stuur zonder de zorgen van de dagelijkse beslommeringen.

Helderheid en transparantie als uitgangspunten!

Programma management &

Project management